Loading...

Situace

videoprojekt, 2009

 

Video se sérií reprodukovaných situací, původně skutečně prožitých, na pozadí makety domu podle mého návrhu. Tyto situace jsem vybrala na základě šesti rodinných fotografií. Na všech jsou moji příbuzní nebo já s nimi. Všechny jsou pořízeny na místech, která hrají roli jak v mém životě, tak v „Černohorské kauze“ (viz. téma výstavy Černá Hora v Galerii mladých). Nechala jsem zde zreprodukovat všech šest situací podle mnou napsaného scénáře. Všem zúčastněným jsem vložila do úst komentáře vztahující se k utrpení. Jejich původ je většinou v textech o lékařské etice, filozofii a dějinách medicíny. Jsou vytrženy z původní souvislosti, přeskládány, zosobněny a vloženy do úst postavám v jednotlivých situacích.

 

foto Daniela Baráčková, Ondřej Telecký