Loading...

Odložené obrazy
projekt, 2007

 

Koncept série čtyřicítky obrazů byl vytvořen v Rotterdamu jako dobrovolně iniciovaný dar gynekologicko – porodnické klinice v Praze. Obrazy měly být nainstalovány do veřejných prostor kliniky. Převzetí původně vítaného daru bylo těsně před instalací na pokyn právního oddělení odloženo na neurčito z důvodu stopstavu na navyšování majetku nemocnice – to vše kvůli očekávané změně zřizovatele. K přijetí obrazů nedošlo dodnes.
Námětem obrazů jsou současná světová umělecká díla. Jedná se o jejich estetizaci a vědomé překódování na akceptovatelnou úroveň laikova oka malířskou technikou.