Loading...

Černá Hora
Galerie mladých, Brno, 1. 4. – 30. 4. 2009

 

V Černé Hoře (městys na Moravě nedaleko Brna) forma následuje příběh: Globální dílo - funkcionalistická škola od Bohuslava Fuchse - se stala zdrojem i obrazem lokálního konfliktu. Zápas o veřejný prostor.
V projektu šlo o výtvarnými prostředky vyjádřené vlastní porozumění těmto souvislostem, specificky vyjádřené osobní postoje a postřehy k lokálnímu dění, na němž se vyjevují ty nejširší souvislosti. Ambice projektu však nesměřovaly pouze k „alternativnímu“ popisu sociální interakce nebo odhalení nějakého „nového“ pohledu na základní společenské principy, ale k možnostem forem samotných tyto interakce ovlivňovat, mapovat a archivovat. K možnostem forem stát se součástí dění a možnostem dění stávat se formou.
Výstava byla vytvořena takzvaně přímo na míru danému prostoru a termínu. Šlo o výstavu, která byla tématická a její prostorová instalace byla chápána jako jedno dílo složené z mnoha fragmentů. Instalace většinou vytvářely bariéry, omezovaly možnosti percepce díla až na samou hranici jeho viditelnosti.

 

foto Ondřej Telecký